IK-kracht: zelfsturing tussen kwaliteit en valkuil

30sep2023

praktijk masterclass voor Beroepsorganisatie voor Biografiewerk

in Driebergen-Zeist

Persoonlijke eigenschappen, zoals bijv. hoogsensitiviteit of hoogbegaafdheid, kun je in het dagelijks leven als kwaliteit of als valkuil ervaren. In situaties en ontmoetingen beweeg je onbewust van het ene naar het andere uiterste zonder zicht te hebben op wat er gebeurt.

Deze uitersten zijn echter met elkaar verbonden en vormen een schaal waarop je beweegt tussen kracht en klacht, tussen kwaliteit en valkuil.

Gebrek aan bewustzijn en zelfsturing zorgen voor een onrustige dynamiek in je dagelijkse praktijk die je graag wilt controleren. Controle kan leiden tot krampachtigheid en dat past niet bij de beweeglijkheid en complexiteit van het leven.

Hoe kun je meebewegen met je omgeving vanuit een stevig fundament met zicht op wat voor jou en je omgeving wenselijk én haalbaar is zodat je ernaar kunt handelen.

M.a.w. hoe stuur je in dagelijkse complexe situaties tussen kwaliteit en valkuil en hoe ontwikkel je de zelfsturing, de IK-kracht die daarvoor nodig is?

 

 

We vertrekken vanuit een vragenlijst die je persoonlijke dynamiek, je IK-kracht tussen kwaliteit en valkuil in beeld brengt bij 8 onderwerpen. Deze zijn verbonden met hoogsensitiviteit, maar zijn ook herkenbaar voor anderen ( o.a. omgaan met innerlijke en uiterlijke prikkels, reguleren van emoties, perfectionisme, afwijzing, openheid en begrenzing…..). 

Je antwoorden laten zien hoe je beweegt in het tot bloei brengen van je kwaliteiten en het omzeilen van de bijbehorende valkuilen. Welke IK-kracht is hierin aanwezig en hoe stuurt het je aan? Hoe brengen we deze dynamiek ter sprake in onze  biografische gesprekken en bewegen we op een gezonde manier tussen onze krachten en klachten?

In het middagprogramma verkennen we hoe we IK-kracht kunnen mobiliseren in de dagelijkse praktijk. We nemen de verbinding van hoofd, hart en handen onder de loep. Vanuit een praktisch voorbeeld uit het eigen leven onderzoeken we hoe ze met elkaar samenwerken en welke basisbeweging gaandeweg is ontstaan. Kunnen we meer zelfsturing mobiliseren voor een gezond dynamisch evenwicht tussen kwaliteit en valkuil, tussen kracht en klacht?

De bijscholingsdag heeft het karakter van een werkplaats voor jezelf en voor je werk met cliënten waarin theorie, ideeën, vragen, praktijkvoorbeelden en oefening elkaar afwisselen.

Hier zie je twee korte filmpjes die meer informtie geven over de vragenlijst en het mobiliseren van IK-kracht in de dagelijkse praktijk:
https://www.youtube.com/channel/UC8Y5fBOH5bdQZn9fbsRsaww