hoogsensitief zorgen in de zorg

Hoogsensitieve medewerkers in de zorg zijn gezegend met een groot inlevingsvermogen in wat hun cliënten nodig hebben. Of dit empathisch talent ook ten goede komt aan henzelf hangt af van een aantal factoren.

Onwetendheid!
Zij nemen veel waar in hun omgeving, voelen van alles maar weten vaak niet dat ze hoogsensitief zijn. Ze kennen alleen het gevoel dat ze anders dan anderen zijn en wringen zich in bochten om in de pas te lopen in de 80% minder sensitieve omgeving. In deze aanpassing merken ze niet wat ze zelf nodig hebben en plegen ze dagelijks roofbouw op hun gezondheid, hun welzijn en ook hun geluk. Het empathisch vermogen, een kenmerk van hun hoogsensitiviteit, wordt door deze onwetendheid eerder een valkuil dan een zegen.

De hoogsensitieve voelsprieten!
Het empathisch talent omschrijf ik graag als sensitieve voelsprieten die constant bij de ander aftasten wat er aan de hand is. Uitschuifbare antennes die je aandacht als vanzelf mee naar buiten nemen. Dit gaat altijd vergezeld met een grote dosis persoonlijke betrokkenheid want dat is de manier waarop HSP-ers zich verbinden met hun omgeving. Vrijblijvend contact kennen ze niet en dan voel je je snel verantwoordelijk voor het welzijn van de ander en vervaagt de grens tussen mijn en dijn. Als je niet aan het stuur van je aandacht staat en geen grip hebt op die voelsprieten wordt het lastig goed voor jezelf te zorgen.

Voelen en zien dat het goed is!
Hoogsensitieve medewerkers identificeren zich graag met hun empathisch vermogen. Het geeft hen een gezicht en laat zien dat zij goed kunnen zorgen. Als dit niet kan zoals ze dat voor ogen hebben dan ondervinden zij daar erg veel hinder van. Zien wat er nodig is en daar niet voor kunnen zorgen zien zij snel als een persoonlijk falen. Het raakt hen in wie ze zijn en hun idee van omgaan met elkaar. Zij kunnen niet anders dan hun empathisch vermogen trouw blijven en zich nog meer inzetten voor het welzijn van de ander. Het is niet moeilijk voor te stellen wat dat met hun eigen gezondheid doet.

Regie over je voelsprieten en aandacht!
Hoogsensitieve medewerkers ervaren hun empathie als iets wat bij hen hoort en waar zij zelf niets in te zeggen hebben. Door hen te trainen hoe ze zelf aan het stuur van hun voelsprieten en aandacht kunnen staan leren ze beter voor zichzelf te zorgen en hun grenzen in ogenschouw te nemen. Het uitspreken wat ze zelf nodig hebben vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Niet gemakkelijk omdat het vaak iets anders is dan wat zij herkennen in hun minder sensitieve omgeving. Daar is moed en vertrouwen voor nodig en heel wat oefening. Maar het kan!

Wil je er meer over weten? Ik geef er regelmatig lezingen en trainingen over.

Marian de Rijk  www.kansrijkcoaching.nl
senior coach, trainer, moed-mentor voor HSP-professionals