hoogsensitief & complimenten!

Ik weet zeker dat veel van mijn klanten er niets mee kunnen. Ze hebben er zelfs een hekel aan al begrijpen ze niet waarom.

“ik durf het bijna niet te zeggen maar als ik een compliment krijg dan word ik zo boos.
Ze bedoelen het goed maar ik kan er niks mee. Ik wil iemand wel over de tafel trekken
als ze zeggen dat ik het goed doe en dan schrik ik van mezelf en ik snap er niks van…”

Een compliment wordt meestal gegeven in de bovenlaag als je iets goed gedaan hebt. Het gaat over een vaardigheid of een resultaat dat je bereikt hebt. Men is er blij mee en wil je dit laten merken. Fijn toch, zou je zeggen?

Maar wat als je je hele leven al snakt naar dat ene compliment dat je nooit te horen krijgt? Het ene compliment diep in de onderlaag: de bevestiging dat je goed bent zoals je bent.

Gewoon goed, zonder toeters en bellen, extra vaardigheden, fantastische resultaten, geweldige  presentaties of wat je er maar bij bedenken kunt.

Niet verwonderlijk en heel menselijk dat je het mist en ernaar op zoek gaat, van alles doet om deze bevestiging alsnog te ontvangen. Mogelijkheden genoeg! Je kunt

  • steeds beter je best doen om alsnog gezien en gehoord te worden?
  • de dingen vooral zelf doen om zeker te zijn van een goed resultaat
  • fouten voorkomen zodat je er niet op afgerekend kunt worden
  • voor je partner zorgen zodat hij het heel goed bij je heeft
  • conflicten uit de weg zodat men goed over je denkt

Helderheid over je verlangen naar bevestiging zorgt ervoor dat je complimenten in de bovenlaag hoort zoals ze bedoeld zijn. De verbinding met het diepe verlangen in de onderlaag komt niet langer automatisch tot stand. Het maakt je minder afhankelijk van je camouflagetechnieken die het gemis aan bevestiging compenseeren.

Helderheid over het mechanisme van bevestiging en afwijzing maken je vrij je te laten zien en horen zoals je bent. En dat is het grootste compliment wat je jezelf kunt geven.

Bevestiging: …. Zie mij… hoor mij… neem mij aan! ( vrij naar Neeltje Maria Min)