je eigen pad lopen ….. maar niet persé alleen

Een misvatting is dat je het eigen pad, omdat het misschien anders is, persé ALLEEN wil lopen.

Nu, in de derde levensfase, zonder het werk, zijn in mijn dag veel ontmoetingen verdwenen. In de beginperiode leek het of daardoor mijn pad onvindbaar was. Het hing een beetje in een mist en ik speurde driftig naar herkenningspunten om te weten waar ik me bevond en wat de bedoeling was. Op ontdekkingstocht dan maar!

 

 

Dit onderzoek doe ik graag op een manier die bij me past en daar wordt het wat ingewikkelder. Meestal staan de aangeboden thema’s al vast en worden ze vanuit een probleem geformuleerd, uitgaande van een algemeen beeld over ouderen dat generaliseert. Het is verre van realistisch, ik zit nu in de derde levensfase, er is ook een vierde en misschien ook wel een vijfde! Behoeftes en verlangens zijn in deze leeftijdsfases niet hetzelfde.

In de gesprekken met medezestigers merk ik dat we in dit zoekproces de verkeerde vragen stellen. Vragen die blokkeren, vastzetten of je in verbinding brengen met alles wat fout is gelopen in je leven en wat je anders had willen doen:

“als ik toen wist wat ik nu weet
wat zou er dan van mij geworden zijn?”

Hoe zinvol een terugblik ook kan zijn, wat als we de vragen eens omdraaien?

ik stop en wat dan — wat van mij loopt er door
het aanbod is niet zinvol — waar verlang ik naar
ik had meer willen doen — wat heb ik altijd gedaan en was belangrijk voor mij
het lijkt wel of ik weg ben — welke plek heb ik ingenomen

Mooie vragen als startpunt voor een persoonlijk onderzoek. Ik heb gemerkt dat door het omvormen van je vragen er ruimte komt, enthousiasme om aan de slag te gaan. Ze maken verbinding met wat er al is aan talenten en vermogens en maken helder waar jij van bent en wat voor jou er toe doet in het leven.

Het brengt je bij de essentie en dat is waar je in deze levensfase behoefte aan hebt.  Alle toeters en bellen, alle rompslomp mogen nu wel achterwege blijven. En het is een spannende en inspirerende  uitdaging om uit te vogelen hoe dat in je dagelijks leven er uit kan zien.

Op dit moment krijg ik vragen voor consultatieve gesprekken om meer verbindig te kunnen maken met deze essentie. In deze levensloopgesprekken ben ik niet als coach aanwezig maar fungeer ik als dialoogpartner. Daarbij maak ik gebruik van mijn 20-jarige ervaring als levensloopkundige en mijn kennis over de verschillende leeftijdsfasen. Zowel de ander als ik ervaren deze dialogen als zinvolle ontmoetingen waar in korte tijd een ander beeld ontstaat over de periode waar je nu in zit en de vragen die je jezelf stelt.

“….. jij sluit aan bij mij en mijn situatie
maar stelt me andere vragen
of geeft me woorden
waardoor ik lijfelijk voel hoeveel ruimte

dat geeft om er anders over te denken…”

Resoneert dit en heb je belangstelling voor een consultatief levensloopgesprek? Neem dan contact met me op.

In een belafspraak verkennen we waar je mee rondloopt. Als we met elkaar willen spreken maken we een afspraak voor een gesprek. Dat is online via Zoom waarvoor je van mij een link ontvangt. Als je dat wilt kunnen we een opname maken van het gesprek. Houd rekening met 1-2,5 uur. Kosten zijn 210 euro waarvoor je een factuur ontvangt.