lezing #afwijzingsgevoeligheid

14jan2022

deze lezing wordt geannuleerd. Een nieuwe datum volgt

in Coachhuis, Mierlosweweg 200 Helmond

#afwijzingsgevoeligheid of rejection sensitivity, ontstaat wanneer je een gebrek aan bevestiging ervaart voor wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

Bij hoogsensitieve volwassenen, bij jou, kan al vroeg een gevoel van afwijzing ontstaan omdat je manier van waarnemen, voelen en denken anders is en niet herkend wordt. Als reactie heeft dat een ongewilde aanpassing in je gedrag opgeroepen.

Je kwam daarmee tegemoet aan wat je dacht dat de bedoeling was. Je deed en doet het nu nog steeds en tegelijkertijd heb je het idee dat je niet gezien en gehoord wordt. Hoe werkt dat dan en wat kun je eraan doen?

Afwijzing is een onaangenaam gevoel en dat wil je graag voorkomen. Je wordt bedreven in het ontwijken van die situaties die afwijzing in zich dragen. Tegelijkertijd blijf je verlangen naar de bevestiging die je niet ontvangt waardoor het gevoel van afwijzing alleen maar groeit. 

En zo ontstaat je afwijzingsgevoeligheid. Niet anderen, maar jij, wijst onbedoeld af wat je van nature in huis hebt. En dat wil je graag anders. Je wilt je laten zien en horen zoals je bent, zonder terughouding of extra inspanningen.

Gelukkig ligt dat stukje eigenheid nog steeds op je te wachten! Hoe kun je er opnieuw verbinding mee maken en voorbij de afwijzing je zó laten zien en horen dat je voldoening ervaart. Tevreden kunt zijn met wie je bent?

 Het de moeite waard om niet alleen helderheid te brengen in het systeem van afwijzing, maar ook de oude gevoelens op te ruimen en vooral te verkennen wat er vóór het moment van afwijzing was?

 

In deze lezing onderzoeken we:

- wat rejection sensitivity of afwijzingsgevoeligheid is
- hoe de verbinding met hoogsensitiviteit ontstaat
- hoe de afwijzing zich in het dagelijks leven laat zien
- waarom het een onderliggend verslavend systeem wordt
- hoe je het om kunt draaien naar zelfcompassie

 

In de lezing laat ik je a.h.v. een IK-opstelling* zien wat er gebeurt als je te maken krijgt met afwijzingsgevoeligheid en waarom het nodig is om zowel in je hoofd als in je gevoel er aandacht aan te besteden.

 

datum          vrijdag 14 januari 2022
plaats          de Tuinkamer van het Coachhuis, Mierloseweg 200 in Helmond 
tijd               10.00-11.30 uur
kosten         10 euro
aantal          max. 12 personen

Je bent van harte welkom en kunt je aanmelden via de contactpagina.

* een IK-opstelling is een systemische tafelopstelling waarin je kijkt naar je relatie met je omgeving en focust op je eigen systeem, je eigen voelen en denken.