rejection sensitivity, afwijzingsgevoeligheid

Helder zicht op jezelf brengt je voorbij de afwijzing die je nu in de weg zit

Dit korte individuele traject over afwijzingsgevoeligheid bestaat uit een vast en een flexibel onderdeel.

Het vaste deel bestaat uit een telefonische intake en een coachsessie waarin we vanuit jouw praktijkvoorbeelden het verslavende systeem van rejection sensitivity ontmantelen en helder op tafel leggen:

5. wat laat je zien aan de buitenkant
4. welk patroon dekt dit toe in denken, voelen en handelen
3. welke condities en voorwaarden van anderen zijn hierin aanwezig
2. durf je negatieve geloof over jezelf onder ogen te zien
1. bevestig je natuurlijke staat van zijn, vóór het oordeel en de afwijzing

Hiermee breng je in kaart hoe bevestiging en afwijzing zichtbaar worden in je dagelijks leven en in je eigen voelen en denken.

Tegelijkertijd krijg je zicht op je oorspronkelijkheid, je eigenheid, vóórdat afwijzing een rol speelde.

Van deze sessie ontvang je een persoonlijk verslag en je neemt de door jou uitgewerkte vorm mee naar huis.

Ik zie nu dat ik mag vertrouwen op mijn eigen basis en ervaringen

OOK HET FLEXIBELE VERVOLG IS MAATWERK

De integratie van inzichten in je dagelijkse praktijk kan weerbarstig zijn en vraagt vaak om een vervolgstap. Ik heb gemerkt dat dit voor iedereen verschillend is.

De inhoud van de vervolgsessies wordt meestal al zichtbaar in de eerste coachsessie. Soms is er even bedenktijd nodig en kan daarna een persoonlijke keuze gemaakt worden wat het beste vervolg is in jouw dagelijkse praktijk.

WAAR KUN JE DAN AAN DENKEN?

  1.  je wilt een aantal praktische situaties concreet uitwerken vanuit je nieuwe inzichten om ze in de praktijk te kunnen toepassen
  2.  je wilt meer zicht krijgen op je kwaliteiten om je sterker te voelen en je bewuster te zijn van je talenten en valkuilen
  3.  je hebt behoefte aan een IK-opstelling en wilt onderzoeken hoe jij je verhoudt tot je eigen voelen en denken om ze bewuster aan elkaar te kunnen verbinden.

Kun je niet wachten en wil je er nu over doorpraten? Bel me dan en maak een vrijblijvende bel-afspraak. Dan spreken we elkaar over wat in jouw leven op dit moment aan de orde is. Kun je me meteen horen en een indruk vormen van wie ik ben en wat ik voor je kan betekenen.

 06-48299168